oàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Hậu Giang, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt là công tác tổ chức Đoàn từ khi thành lập đến nay.

      Vào những ngày đầu mới chia tách tỉnh, cơ sở Đoàn được thành lập và Đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao (VHTT-TT) với Ban Chấp hành được chỉ định là 7 đồng chí, Đoàn ủy có 48 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại 4 Chi đoàn trực thuộc: Chi đoàn Thư viện – Bảo tang; Chi đoàn Trung tâm Văn hóa – Thể thao; Chi đoàn Khối Văn phòng Sở VHTT-TT; Chi đoàn Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp. Mặc dù mới thành lập, nhưng BCH Đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thông tin Thể thao đã cố gắng chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn ở các Chi đoàn trực thuộc theo đúng qui định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, không ngừng phấn đấu, bám sát chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực cho ĐVTN: Tham quan các khu Di tích lịch sử, giao lưu văn nghệ, thể thao…

      Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 của BCH Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Hậu Giang về việc “Xây dựng Chi đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng đoàn viên” và cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh và đoàn viên phấp đấu trở thành đảng viên”. BCH Đoàn cơ sở Sở VHTT-TT lúc này có 9 đoàn chí đã chỉ đạo cho các Chi đoàn trực thuộc xem đây là nội dung trọng tâm cần quán triệt thực hiện. Với lực lượng đoàn viên thanh niên tăng lên 30 đ/c (78 ĐVTN) so với năm 2004, đây là một điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và hoạt động Đoàn của toàn Đoàn ủy. Các Chi đoàn trực thuộc đã chủ động hơn trong mọi hoạt động phong trào, tích cực xây dựng Chi đoàn vững mạnh hơn. Hơn nữa, các Chi đoàn đã có sự quan tâm đến chất lượng đoàn viên, xét phát triển đoàn viên mới cho 12 thanh niên tiêu biểu. Như vậy, đến năm 2006 Đoàn cơ sở Sở VHTT-TT đã có 85 ĐVTN.

      Năm 2007 với sự kiện chi tách và thành lập Sở Văn hóa Thông tin, BCH Đoàn Sở VH-TT có 7 đồng chí, thành lập mới Chi đoàn Trường Nghiệp vụ Văn hóa Nghệ thuật nâng tổng số Chi đoàn trực thuộc lên 6 Chi đoàn. Tuy nhiên, số lượng ĐVTN trong toàn Đoàn bộ có giảm (còn 71 ĐVTN, trong đó có 3 Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn). Mặc dù gặp không ít khó khăn về công tác tổ chức, nhưng BCH Đoàn Sở VH-TT tỉnh Hậu Giang vẫn luôn giữ vững lập trường, lòng nhiệt thành cách mạng tuổi trẻ, đã luôn đôn đốc, phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên phụ trách. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn cơ sở Sở VH-TT đã triển khai đến từng Chi đoàn trực thuộc xây dựng phong trào Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      Khi Sở Văn hóa Thông tin sáp nhập với Sở Thể dục Thể thao, năm 2008 Đoàn sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập và chỉ định BCH có 9 đồng chí, có 8 Chi đoàn trực thuộc và 90 ĐVTN (39 nam, 51 nữ), 78 ĐV, 6 TN, 6 Đảng viên. Sau thời gian ngắn ổn định tổ chức, Đoàn cơ sở Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang đã tiếp tục hoạt động theo định hướng làm tốt công tác phát triển đoàn viên. Đến giữa năm 2009, Đoàn cơ sở Sở VHTTDL đã giới thiệu và kết nạp 9 đoàn viên ưu tú và Đảng cộng sản Việt Nam.

      Đến nay, BCH Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã cơ cấu được 10 đồng chí vào BCH, mỗi đồng chí trong BCH điều là Bí thư các Chi đoàn trực thuộc: Chi đoàn Thư viện, Chi đoàn Bảo tàng, Chi đoàn Trung tâm Văn hóa, Chi đoàn Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp, Chi đoàn Khối Văn phòng Sở, Chi đoàn Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao, Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Chi đoàn Trường Nghiệp vụ Văn hóa.

      8 Chi đoàn trực thuộc hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đó đã phát triển mạnh phong trào đoàn và phong trào thanh niên góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên ngày càng tiến bộ. Đến thời điểm hiện tại đã kết nạp được thêm ……. Đoàn viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số Đảng viên sinh hoạt đoàn lên…… đồng chí.

      Thiết nghĩ, việc sắp xếp xây dựng tổ chức trong cả hệ thống Đoàn ủy là hết sức quan trọng. Đoàn cơ sở Sở VHTTDL luôn quan tâm đến chất lượng cán bộ đoàn và đoàn viên đảm bảo đủ về số, mạnh mẽ về chất. Có như vậy mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đoàn các cấp, xây dựng phong trào Đoàn và công tác thanh niên ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

 
 


Thiết kế website, lập trình phần mềm ứng dụng
Liên hệ: 038.336.39.34 - Email: phongtvhg@gmail.com


 
   

ĐOÀN CƠ SỞ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Địa chỉ: đường Thống Nhất, KV4, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bí thư: Đ/c Lê Thị Thùy An
Điện thoại: 0939.853.118 -  Email: doancososovhttdlhg@gmail.com
© 2019 Bản quyền thuộc về Đoàn cơ sở Sở VHTTDL
Quản trị: phongtvhg@gmail.com

 

Hotline: 038.336.39.34