Cảm nghĩ về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ ba - 30/08/2011 21:51 - Người đăng bài viết: Huỳnh Quốc An
Là một đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hiện đang sinh hoạt tại Chi đoàn Khối Quản lý nhà nước, trực thuộc Đoàn cơ sở Sở VHTT, tôi nhận thấy có rất nhiều lợi ích và quyền lợi khi tham gia tổ chức này.
Cảm nghĩ về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cảm nghĩ về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều đầu tiên là được quán triệt học tập về truyền thống Đoàn, Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng; luôn học tập và thông suốt sâu sắc các đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, bản thân tự hiểu rõ và có những điều chỉnh hết sức đúng đắn trong từng hành vi ứng xử; đồng thời luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu và vận động người khác cùng thực hiện, để làm sao xứng đáng là người đoàn viên ưu tú của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tôi cũng được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích. Qua đó rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng và nâng cao ý thức về tính đoàn kết trong gia đình và xã hội. Ngoài ra, còn giúp nâng cao sức khỏe và thể lực, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng công việc. Tôi cũng được tự do phát biểu chính kiến của mình để xây dựng tổ chức Đoàn ngày một mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Từ đó, đại diện lãnh đạo tổ chức Đoàn sẽ chọn lọc và có ý kiến với cấp cao hơn, để chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên ngày càng tốt hơn. Tổ chức Đoàn còn quan tâm chăm lo đến từng đoàn viên khi có hữu sự. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với bản thân tôi, tiếp thêm nghị lực cho tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ trong cuộc sống và trong công tác.

Đó là những suy nghĩ của bản thân tôi về những mặt mạnh của tổ chức Đoàn nơi tôi đang tham gia sinh hoạt. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của tôi vẫn còn một số hạn chế cần xem xét thấu đáo, cụ thể là:

Một số hoạt động phong trào dường như chưa được quan tâm đúng mức, mà chỉ mang tính đối phó, hình thức nên chưa tạo được những hạt nhân điển hình cho phong trào; Các hoạt động được triển khai, quán triệt trong lực lượng đoàn viên quá cập rập về thời gian. Thêm