Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Nghiệp vụ VHTTDL nhiệm kỳ 2012 - 2013

Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Nghiệp vụ VHTTDL nhiệm kỳ 2012 - 2013
BCH Chi đoàn Trường Nghiệp vụ VHTTDL tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2012 - 2013, gồm các đồng chí:
 
1/. Đ/c Phạm Thành Thái                                     - Chức vụ: Bí thư
2/. Đ/c Võ Út Hiền                                                - Chức vụ: Phó Bí thư
3/. Đ/c Trương Văn Duy                                       - Chức vụ: Ủy viên BCHKèm theo Quyết định