Phần mềm Quản lý hồ sơ đảng viên

Giao diện chính của phần mềm Quản lý hồ sơ đảng viên

Giao diện chính của phần mềm Quản lý hồ sơ đảng viên

Chi đoàn Thư viện xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên, sẽ giúp cho việc quản lý, cập nhật các thông tin của đảng viên, những thay đổi trong quá trình công tác của đảng viên được nhanh chóng và hiệu quả, dễ dàng tra cứu, thống kê báo cáo tình hình đảng viên của Chi bộ góp phần nâng cao chất luợng quản lý của Chi bộ, Đảng bộ Sở VHTTDL.
Phần mềm Quản lý hồ sơ đảng viên: gồm các modul sau:
Module Quản trị hệ thống:
+ Quản lý người dùng.
+ Thay đổi mật khẩu.
+ Nhập dữ liệu theo lô.
+ Sao lưu Cơ sở dữ liệu.
-Module Quản lý:
+ Tiếp nhận đảng viên mới hoặc chuyển đến;
+ Quản lý các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở
+ Quản lý lưu trữ thông tin chi tiết của đảng viên, các thông tin có liên quan đến đảng viên như: lịch sử bản thân, quá trình đào tạo, quá trình công tác, quá trình đi nước ngoài, quá trình khen thưởng, kỷ thuật và thông tin về các thân nhân của các đảng viên.
+ Bên cạnh đó hệ thống còn lưu trữ thông của các Chi bộ. Ngoài ra để tối ưu trong việc lưu trữ và quản lý chương trình hỗ trợ lưu trữ các thông tin có liên quan như: trình độ học vấn, học vị, chức vụ chính quyền, chức vụ đảng, trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ, tin học, nơi đào tạo..…
+ Xử lý lưu trữ lại thông tin của đảng viên khi chuyển sinh hoạt đến Chi bộ khác và lưu trữ thông tin chuyển sinh hoạt của đảng viên.
+ Khi xóa Chi bộ, nếu Chi bộ đó có đảng viên thì những đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ đó sẽ được chuyển sang Chi bộ khác.
ü Module Tìm kiếm - thống kê:
+ Hệ thống tự động cập nhập số lượng đảng viên của từng Chi bộ khi thêm, xóa, sửa thông tin đảng viên.
+ Thống kê các thông tin của đảng viên thuộc Chi bộ như thống kê trình độ học vấn, dân tộc, giới tính, trình độ chính trị.
+ Thống kê số lượng đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên đã chuyển sinh hoạt Đảng.
+ Thống kê số lượng đảng viên trên, dưới 30 tuổi Đảng.
+ Thống kê đảng viên theo độ tuổi: 18-30 tuổi, 31-40 tuổi, 41-50 tuổi, 51-60 tuổi và trên 61tuổi.
+ Thống kê số lượng đảng viên là cấp ủy: Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên.
 
-Module Báo cáo:
+ Xuất ra danh sách đảng viên là cấp ủy của Đảng bộ, Chi bộ (các Đảng viên có chức vụ là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, UV BTV Đảng ủy, UV BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, Chi ủy viên).
+ In danh sách đảng viên của từng Chi bộ.
+ In danh sách đảng viên được khen thưởng.
+ In danh sách đảng viên bị kỷ luật.
+ In lý lịch của từng đảng viên.
+ In quá trình công tác của đảng viên.
+ Hỗ trợ thống kê kết xuất ra các định dạng pdf, xls, doc.…
 
  
o   Giao diện chính của phần mềm

                  
                   - Quản trị hệ thống:
·        Đăng nhập: Yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập và mât khẩu để vào hệ thống. Tên đăng nhập và mật khẩu được người quản trị hệ thống cấp.
           Tên đăng nhập: admin1
           Mật khẩu: 123
 
·        Danh sách Đảng viên: Hiển thị danh sách các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, Đảng bộ.
·        Quản lý hồ sơ đảng viên: Cho phép người dùng có thể thay đổi cập nhật các thông tin của đảng viên;
theo dõi quá trình đào tạo, bồi dưỡng, lịch sử bản thân, khen thưởng, kỷ luật, công tác….


·        Quản lý Chi bộ: Cho phép người dùng khai báo các Chi bộ của các phòng ban, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

 
Ø Tìm kiếm - thống kê
·        Tìm kiếm đảng viên theo Chi bộ; họ tên; năm sinh, Số CMND, Quê quán…

 
·        Tìm kiếm đảng viên dự bị, chính thức; đảng viên chuyển sinh hoạt; đảng viên dưới 30 tuổi đảng,
trên 30 tuổi đảng; đảng viên từ 18 đến 30 tuổi, đảng viên từ 31 đến 40 tuổi, đảng viên từ 41 đến 50 tuổi,
đảng viên từ 51 đến 60 tuổi và đảng viên trên 61 tuổi.

·        Thống kê theo giới tính, dân tộc, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, tuổi đời, đảng viên là cấp ủy.

 
 
Ø Báo cáo thống kê
·        In lý lịch của từng đảng viên
 
·        In danh sách đảng viên

 
·        In danh sách đảng viên thuộc chi bộIn danh sách đảng viên là cấp ủy
 


In quá trình công tác của đảng viên
 
In danh sách đảng viên được khen thưởng

* Trên đây là một số hình ảnh chức năng quản lý, tìm kiếm, thống kê báo cáo được xuất ra từ phần mềm.
   
  • Liên hệ:
  1. Điện thoại: 038.336.39.34
  2. Email: phongtvhg@gmail.com

Tác giả bài viết: Thanh Phong