Suy nghĩ về thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Cần, kiệm, liêm, chính là đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam từ nhiều đời nay. Cần, kiệm, liêm, chính theo quan niệm của đạo Khổng là vấn đề đạo đức, tư cách con người. Vì vậy, Bác luôn nhắc nhở, giáo dục cán bộ công chức, đảng viên và yêu cầu cán bộ công chức, đảng viên phải rèn luyện để “ Cần, kiệm, liêm, chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc.
Suy nghĩ về thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh
          Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
          Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
          Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính
          Thiếu một mùa, thì không thành trời
          Thiếu một phương, thì không thành đất
          Thiếu một đức, thì không thành người”.
         
          Đây là những tâm huyết được Bác nhắc đi nhắc lại nhiều lần để giáo dục cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân. Đó chính là sự chắt lọc tinh hoa tri thức của nhân loại và tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cũng là những kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời rèn luyện, đấu tranh vì dân, vì nước của Bác.
          Để thực hiện đúng lời dạy: Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong giai đoạn hiện nay, thiết nghĩ chúng ta cần tích cực học tập, lao động, rèn luyện đạo đức cách mạng và công tác với tinh thần sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, chạy theo thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm      
          Phải kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Linh

Nguồn tin: http://netdeptuoitre.org.vn