Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2005 - 2007

Gồm 10 đồng chí
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2005 - 2007
STT Họ và tên Sinh năm Chức vụ đoàn Đơn vị công tác
1 Lê Hoàn Linh 1974 Bí thư Thư viện tỉnh
2 Nguyễn Văn Phi 1979 P. Bí thư Đoàn NTTH tỉnh 
3 Trần Lê Chân Dung 1980 P. Bí thư Trung tâm Văn hóa tỉnh 
4 Nguyễn Thế An 1981 Ủy viên Văn phòng Sở
5 Huỳnh Thị Kim Nga 1978 Ủy viên Trung tâm HLTDTT tỉnh
6 Nguyễn Thị Hồng Quyên 1984 Ủy viên Thư viện tỉnh
7 Nguyễn Phước Hưng  1978 Ủy viên Trung tâm HLTDTT tỉnh
8 Phạm Thái Hằng 1980 Ủy viên Bảo tàng tỉnh
9 Huỳnh Quốc An 1983 Ủy viên Thư viện tỉnh
10 Trần Minh Luân 1975 Ủy viên Đoàn NTTH tỉnh

Nguồn tin: http://netdeptuoitre.org.vn