Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2007 - 2009

Gồm có 9 đồng chí: BCH có 1 Bí thư, 2 Phó Bí thư và 6 Ủy viên.
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2007 - 2009
1. Đ/c: Lê Hoàng Linh, sinh năm 1973 - Bí thư Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: PGĐ Thư viện tỉnh
2. Đ/c: Nguyễn Thế An, sinh năm 1981 - Phó Bí thư Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: Phòng Xây dựng NSVH&GĐ - Sở VH,TT và DL.
3. Đ/c: Nguyễn Văn Phi, sinh năm 1979 - Phó Bí thư Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: Đoàn NTTH tỉnh.
4. Đ/c: Lê Minh Dũng, sinh năm 1979 - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: Trung tâm TT&XT Du lịch tỉnh.
5. Đ/c: Dương Văn Thành Đô, sinh năm 1977 - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: Trung tâm VHTT tỉnh.
6. Đ/c: Trần Tuyết Hận, sinh năm 1983 - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: Thư viện tỉnh.
7. Đ/c: Huỳnh Thị Kim Nga, sinh năm 1978 - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
8. Đ/c: Trần Minh Phú, sinh năm 1980 - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
9. Đ/c: Vũ Thành Quan, sinh năm 1980 - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở. Đơn vị công tác: Bảo tàng tỉnh.

Nguồn tin: http://netdeptuoitre.org.vn