Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2009 - 2012

Gồm 11 đồng chí: 1 Bí thư, 2 P. Bí thư và 8 Ủy viên
Danh sách Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2009 - 2012
STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Thế An 1981 Nam Bí thư Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa - Sở VHTTDL
2 Trần Tuyết Hận 1983 Nữ P. Bí thư Thư viện tỉnh
3 Nguyễn Văn Phi 1979 Nam P. Bí thư Đoàn Nghệ thuật tổng hợp
4 Trần Văn Nguyên 1980 Nam Ủy viên Văn phòng Sở VHTTDL
5 Dương Văn Thành Đô          1977 Nam Ủy viên Trung tâm Văn hóa
6 Trần Thị Ngọc Điệp        19?? Nữ Ủy viên Trung tâm Văn hóa
7 Huỳnh Thị Kim Nga 1978 Nữ Ủy viên Trung tâm Huấn luyện TDTT
8 Trần Minh Phú 1980 Nam Ủy viên Trung tâm Huấn luyện TDTT
9 Nguyễn Hoàng Giang    19?? Nam Ủy viên Trường Nghiệp vụ Văn hóa
10 Lê Minh Dũng 1979 Nam Ủy viên Trung tâm Xúc tiến Du lịch
11 Vũ Thành Quan 1980 Nam Ủy viên Bảo tàng tỉnh

Nguồn tin: http://netdeptuoitre.org.vn